понеділок, 12 березня 2018 р.


План-конспект
відкритого уроку з фізичної культури
групи № 23
(професія «Слюсар з ремонту автомобілів»)Тема: «ЛЕГКА АТЛЕТИКА»

Мета уроку:
  1. Зміцнення здоров’я та сприяння правильному всебічному розвитку засобами легкої атлетики.
  2. Популяризувати і залучати учнівську молодь до знань з даного виду спорту; виховати  морально-вольові якості легкоатлета.
  3. Набуття необхідних теоретичних і методичних знань в області легкої атлетики; низького старту та естафетного бігу.
Завдання:
1.      Вдосконалити техніки низького старту і стартового розбігу.
2.      Вивчаємо техніку естафетного бігу, розучування техніки  передачі естафетної палички в межах коридору.
3.      Розвиток швидкісно-силових якостей засобами естафет.
4.      Сприяти розвитку швидкості, спритності, уваги, мислення.

Тип уроку: комбінований

Метод проведення уроку: груповий, фронтальний, загальний

Матеріальне забезпечення: свисток, секундомір, естафетні палички, баскетбольні м’ячі.

Місце проведення: спортзал

Дата проведення:  26.10.2017 р.
п/п

Зміст заняття


Дозування

Організаційно-методичні вказівки
І. Підготовча частина (12-14 ) хв.
1.
Організація групи:
- шикування;
- привітання;
- оголошення теми та завдання занять


1 хв

Приготувати групу до виконання основної роботи на занятті.
2.
Стройові вправи:
- повороти;
- ходьба             
1 хв
Домагатися чіткого виконання команд.
Повороти виконувати через п'ятку та
носок. Дотримуватись інтервалу та
дистанції в строю.
3.
Загально розвиваючі вправи на місці.

6 хв
Переміститись з однієї колони в колону по 4.
4.
Спеціальні бігові вправи:
- з високим підніманням стегна;
- із закидання гомілок назад;
- з виносом прямих ніг вперед;
- біг з прискоренням. 
6 хв
Слідкувати за правильною роботою рук, постановкою ніг на доріжку. Виконують потоковим методом, дистанція між студентами 1 м.

ІІ. Основна частина (27 – 30) хв.
1.
Вдосконалення техніки низького старту;
- демонстрація низького старту;
- прийняття низького старту по командах;
- виконання 5-6 разів команди «Увага»;
- вихід з низького старту з місця.

6 хв.
Розмістити студентів в 2 шеренги в шаховому порядку. Відстань між ними 4 м. Слідкувати за правильним виконання вправи: не сидіти на нозі під час команди «На старт!», поступово виправляти тулуб під час розбігу.

2.


Навчити техніки естафетного бігу по фазах:
а) Ознайомлення з особливостями     естафетного бігу.
- розповідь про особливості техніки естафетного бігу;
- демонстрація способів передачі естафетної палички;

б) Розучування техніки передачі естафетної палички.
- передача естафетної палички на місці   без сигналу і з сигналом;
- передача естафетної палички в русі, кроці;
- те саме при невеликій швидкості бігу.
в) Розучування техніки передачі  естафетної палички в межах коридору.
- передача естафети на прямій в
межах коридору;
- біг з низького старту з естафетною       паличкою з наступною передачею в
коридорі.


2 хв
7 хв


7 хв

Чітко пояснити техніку бігу по фазах і в цілому. Наголосити, що естафетний біг - командний вид легкої атлетики.

Розмістити учнів в 2 шеренги в шаховому порядку. Відстань між ними 4 м.

Наголосити де має знаходитись приймаючий естафету атлет. Передавати естафету в межах коридору, рухаються обидва атлети. Зверніть увагу на своєчасний вихід приймаючого учасника, щоб не було зіткнення.


3.

Естафета з естафетною паличкою та з м’ячами.
8 хв
Дотримування правил проходженні на дистанції.
ІІІ. Заключна частина (3-5) хв.

1.
Ходьба з виконанням дихальних вправ.
1 хв
Привести організм учнів у стан спокою.
2.
Шикування, підведення підсумків заняття.
1 хв

3.
Оцінювання
30 с

4.
Домашнє завдання
30 с
Стрибки в довжину з місця; вправи для черевного пресу та м’язів спини.
5.
Організований вихід із спортзалу.
30 с